Nr. kat.: MMA-1060/51/82
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych
Autor: nieznany
Datowanie: XIV-XVI w.
Wymiary: od 2 do 5,3 cm śred.
Opis: Fragmenty późnośredniowiecznych i nowożytnych naczyń glinianych odkrytych w pobliżu jeziora Czarne na osiedlu Likusy podczas badań powierzchniowych w 1981 roku.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+