Nr. kat.: MMA-1064/55/82
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych
Autor: nieznany
Datowanie: XIV-XV w.
Wymiary: od 2,7 do 4,5 cm śred.
Opis: Bardzo charakterystyczne fragmenty naczyń późnośredniowiecznych. Barwę zawdzięcza wypalaniu w atmosferze redukcyjnej. Odkryto je na polu przy brzegu jeziora Ukiel podczas badań powierzchniowych w 1981 roku.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+