Nr. kat.: MMA-1065/56/82
Tytuł: fragmenty naczyń, polepy i węgli
Autor: nieznany
Datowanie: od średniwowiecza po okres nowożytny
Wymiary: od 1,4 do 5,2 cm śred.
Opis: Ślady późnośredniowiecznego i nowożytnego osadnictwa w postaci fragmentów naczyń, polepy (gliny schodzonej słomą która m.in. okładano drewniane ściany) oraz węgli drzewnych odkryte podczas badań powierzchniowych nad Jeziorem Długim.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+