Nr. kat.: OLSL-C/2011/01
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych
Autor: nieznany
Datowanie: XV-XVII(?)
Wymiary: od 1 do 7 cm średnicy
Opis: Fragmenty późnośredniowiecznych i nowożytnych naczyń glinianych oraz pojedynczy fragment krzemienia bez śladów obróbki.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+