Nr. kat.: MMA-606/976/72
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych
Autor: nieznany
Datowanie: VI-VII w. n.e
Wymiary: od 11 do 22 cm śred.
Opis: Fragmenty ceramiki tak zwanej "grupy olsztyńskiej". Jedną z najbardziej czytelnych cech tej ceramiki jest obecność wyszczypywań i listw plastycznych pod wylewami naczyń. Zabytki pochodzą z przedwojennej kolekcji Heimatmuseum Allenstein i niestety nie zachowała się dla nich dokumentacja miejsca odkrycia. Ze stanowiskiem w Brzezinach łączy się je na podstawie cech stylistycznych.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+