Nr. kat.: Kart. Hoffmanna II
Tytuł: Część 2 Kartoteki Hoffmanna
Autor: M. J. Hoffmann
Datowanie: 1992-1996
Wymiary: 21 x 16 cm
Opis: Część druga kartoteki stanowisk archeologicznych z I tysiąclecia przed nasza erą z obszaru byłych Prus Wschodnich.