Nr. kat.: Notatnik Fromma
Tytuł: "Notatnik Fromma"
Autor: Leonhard Fromm
Datowanie: 1927-1939?
Wymiary: 80 x 59 mm
Opis: Tak zwany "Notatnik Fromma" to zbiór odręcznie spisanych metryczek inwentarzowych dla zbiorów archeologicznych dawnego Heimatmuseum Allenstein. Wykonał je najprawdopodobniej opiekun kolekcji - Leonhard Fromm. Zawierają podstawowe informacje na temat zabytków począwszy od miejsca odkrycia i danych znalazcy, kończąc na chronologii i numerze inwentarzowym zabytku. Wypisane ołówkiem dane były następnie nanoszone piórem na kartonikową metryczkę doczepiana do zabytku. Ze względu na znaczne zniszczenia w kolekcji jakie poczyniła II Wojna Światowa "notes Fromma" jest w niektórych przypadkach jedyną informacją o zabytkach odkrywanych na terenie powiatu olsztyńskiego do 1945 roku.