Nr. kat.: Metryczki do 1945
Tytuł: Metryki byłego Heimatmuseum Allenstein
Autor: Leonhard Fromm ?
Datowanie: 1927-1939?
Wymiary: rozmaite
Opis: Rozmaitych rodzajów metryczki- identyfikatory doczepiane do zabytków stanowiły podstawową metodę porządkowania i identyfikacji zbiorów przedwojennego muzeum w Olsztynie. Po zaginięciu części kolekcji podczas II Wojny Światowej w wielu przypadkach są one jedynym śladem po zabytkach. Na większości z nich znaleźć można podstawowe informacje dotyczące czasu i miejsca odkrycia wraz z określeniem chronologii zabytku. Wydaje się, ze zdecydowana większość z nich wykonał sam Leonhard Fromm, choć ze względu na charakter pisma cześć przypisywana jest jednej z jego córek.