Nr. kat.: ADA-XIV/79 Olsztyn - Pozorty
Tytuł: Archiwalia
Autor: B. Kneffel, W. Odojowa i inn.
Datowanie: po 1945
Wymiary: rozmaite
Opis: Dokumentacja badań sondażowych oraz wypisy z literatury wzbogacone o rysunki zabytków i przedwojenne metryczki.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+