Nr. kat.: DH 15787 OMO
Tytuł: diaskop „Ania”
Autor: .
Datowanie: .
Wymiary: .
Opis: Urządzenie projekcyjne - diaskop „Ania”, typ B-9, przeznaczony do wyświetlania filmów 35mm/przezroczy. Produkowane przez Łódzkie Zakłady Kinotechniczne Prexer - część Zjednoczenia PREDOM (Zjednoczenie Przemysłu Zmechanizowanego Sprzętu Domowego), funkcjonuje od początku lat 70. XX w.