Nr. kat.: DH 14324 OMO
Tytuł: ręczna centralka telefoniczna
Autor: .
Datowanie: .
Wymiary: .
Opis: Centralka telefoniczna, wyprodukowana w Gdańskich Zakładach Teletechnicznych, Gdańsk 1970; ręczna, przenośna, z mechanizmem w drewnianej skrzyni, metalowe przełączniki z uchwytami z tworzywa. Po prawej stronie rączka generatora prądu, używana w łączności wewnętrznej. Centralka była zamontowana i używana w MWiM w Olsztynie, następnie w Muzeum w Lidzbarku Warmińskim, od 2006 r. - w zbiorach Działu Historii.