Nr. kat.: DH 11697 OMO
Tytuł: Regulator współczynnika mocy SBK-2
Autor: .
Datowanie: .
Wymiary: .
Opis: Regulator współczynnika mocy - przekaźnik typu SBK-2, służy do kompensacji mocy biernej poprzez zautomatyzowanie ruchu baterii kondensatorów elektrycznych. Przekaźniki były montowane w kompensatorach statycznych typu UK, które służyły do pełnego wyzyskania turbozespołów w siłowniach oraz powodowały obniżenie strat w sieciach przesyłowych. Urządzenia - przekaźnik SBK o kompensator typu UK - powstały w wyniku kilkuletnich prac i doświadczeń prowadzonych w Katedrze Maszynoznawstwa Mleczarskiego na Wydziale Mleczarskim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W katedrze wykonano serie prototypowe, w 1964 r.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+