Nr. kat.: PMW-1530 OMO
Tytuł: Mróz minus piętnaście
Autor: Edward Dwurnik (ur. 1943)
Datowanie: 1982
Wymiary: 151x158 cm
Opis: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kompozycja w zimowym miejskim pejzażu. Na pierwszym planie grupa żołnierzy różnych formacji, ustawiona, jakby pozowała do pamiątkowego zdjęcia: bojowa postawa, wyeksponowana broń, butne twarze, wyszczerzone w drapieżnym uśmiechu białe zęby widoczne na tle ciemnych, brunatnych twarzy. W centrum na osi obrazu mężczyzna w zimowym polowym mundurze, ręce opuszczone - w lewej trzyma długą białą pałkę, w prawej karabin z bagnetem pozostali, ustawieni za nim także uzbrojeni. Z prawej siedzące na śniegu cztery szare pieski i wyszczerzony kot palący fajkę. W głębi budynki zamykające przestrzeń. Sygnowany z prawej u dołu E. Dwurnik 82.