Nr. kat.: Nr inw. St.dr.1363
Tytuł: Canonica de febribus [Kanony o stanach gorączkowych]
Autor: Joannes Michael Savonarola
Datowanie: Bolonia 1487 r.
Wymiary: 21x31 cm
Opis: Canonica de febribus [Kanony o stanach gorączkowych] autorstwa Joannesa Michaela Savonaroli wydany w Bolonii w 1487 roku to współoprawne dzieło z Breviarium pra[c]tice exllentissimi [Brewiarz praktyki medycznej] autorstwa Arnolda de Villanova wydany w Padwie 1485 roku (St.dr. 1362). Stanowił on kompendium ówczesnej wiedzy lekarskiej. Dzieło rozpoczyna karta incipitowa, a kończy kolofon zawierający miejsce i datę wydania. Tekst w układzie dwuszpaltowym, z ręcznie malowanymi niebieskimi i czerwonymi inicjałami. Wydrukowany na papierze czerpanym. Oprawiony w deskę pokrytą skórą. Na wewnętrznej stronie okładki widnieją zapiski proweniencyjne świadczące o kolejnych właścicielach inkunabułu. Byli to: Stefan Falkonarius (Falk), Szymon Molendinator (Molner), Mikołaj Kopernik, Fabian Emerich, Jan Hanovius (Hanowa), Baltazar Ramocki, Zakon Braci Mniejszych w Barczewie oraz Biblioteka Liceum Hosianum w Barczewie. Jest to jedyna zachowana w Polsce księga z prywatnej biblioteki Mikołaja Kopernika.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+