Nr. kat.: A030_074
Tytuł: Bez tytułu
Autor: Anatol Herzfeld
Datowanie: 1985
Wymiary: 17 x 32 cm
Opis: Kompozycja zbudowana z płaskiej, drewnianej deski uformowanej na kształt ryby podobnej do karpia. Głowa ryby zwrócona w lewo. Deska polichromowana na dwa, kontrastujące ze sobą pasma koloru błękitnego (na u dołu) i ugru (na górze). Dolny pas zajmuje mniej-więcej połowę szerokości ryby. W centrum, na osi, namalowana około dziesięciokrotnie mniejsza sylwetka innej ryby, potraktowana schematycznie. Głowa mniejszej ryby skierowana jest w przeciwnym kierunku do głowy ryby większej. Sygnowany ołówkiem po lewej stronie.