Nr. kat.: PMW-1148 OMO
Tytuł: Bez tytułu
Autor: Anatol Herzfeld
Datowanie: niedatowany
Wymiary: 107 x 178 cm
Opis: Kompozycja w kształcie stojącego prostokąta, górna krawędź zaokrąglona. W centrum pola obrazowego stojąca figura nagiej kobiety, która trzyma niemowlę na rękach. Kobieta stoi na roślinach z długimi łodygami z żółtymi kwiatami, których pąki sięgają do wysokości jej kolan.