Nr. kat.: Gw-409 OMO
Tytuł: Kościół
Autor: Anatol Herzfeld
Datowanie: 1971
Wymiary: 18,8 x 13,4 cm
Opis: W dolnej części kompozycji dwie klęczące postaci zwrócone do siebie ciałami, których wysokość zajmuje około połowę powierzchni pola obrazowego. Nad nimi stojąca postać. Jej sylwetka potraktowana szkicowo, głowa spuszczona w dół, skierowana w kierunku klęczących. Sylwetki trzech postaci wpisane są w wieloelementowy kontur figury geometrycznej, która przypomina swoim wyglądem schemat bryły kościoła z kościelną wieżą.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+