Nr. kat.: PMW-1481 OMO
Tytuł: Organista (Portret Blarra)
Autor: Anatol Herzfeld
Datowanie: 1987
Wymiary: PMW-1481 OMO
Opis: Na fragmencie drewnianej okiennicy polichromowanej na zielono namalowany szkicowy portret profesora Oskara Blarra. Twarz ukazana en trois quarts, oczy zwrócone w prawą stronę. Mężczyzna ma krótkie, rozwichrzone włosy i zarost na twarzy. Na nosie ma okulary. Usta lekko otwarte, czoło zmarszczone. Sygnowany po środku, blisko dolnej krawędzi.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+