Nr. kat.: PMW-1475 OMO
Tytuł: Bez tytułu (brzoza mazurska)
Autor: Anatol Herzfeld
Datowanie: 1994
Wymiary: 50 x 69 cm
Opis: Pole obrazowe podzielone na trzy, wyraźne, pionowe pasy kompozycyjne równej szerokości. Trzy podziały wyznaczone są przez pnie drzew brzozowych namalowanych w jednej-trzeciej i dwóch-trzecich długości obrazu. Na osiach tak wyznaczonych podziałów namalowane stojące figury ludzkie w kolorze niebieskim. Figury w poszczególnych pasach kompozycyjnych podobne do siebie, gradacja intensywności koloru niebieskiego w kolorze ciała figur od prawej do lewej - figura najbliżej prawej krawędzi w kolorze błękitu, postać w środku w kolorze błękitu paryskiego, mężczyzna, który stoi najbliżej lewej krawędzi obrazu w kolorze indygo. Obraz namalowany na drewnie brzozowym.