Nr. kat.: St.dr.1014
Tytuł: Obrot Całego Roku Kazaniami Niedzielnymi Ku Wiecznośći Skierowany
Autor: Czaszyński, Rajmund
Datowanie: Warszawa 1745 r
Wymiary: 21x33 cm
Opis: „Obrot Całego Roku Kazaniami Niedzielnymi Ku Wiecznośći Skierowany…” to dzieło autorstwa Rajmunda Czaszyńskiego, wydany w Warszawie w 1745 roku w Drukarni J. K. Mći y Rzepltey w Kollegium XX. Schol. Piar. Przedstawia zbiór kazań niedzielnych i świątecznych. Były one bardzo ważnym narzędziem działalności duszpasterskiej. Ułatwiały wiernym lepiej zrozumieć przesłanie płynące z Pisma Świętego oraz znaleźć jego odniesienie do konkretnej sytuacji w swoim życiu. Tekst polski wydrukowany jest łacińską antykwą. Poszczególne kazania rozpoczynają drukowane ozdobne, ornamentalne inicjały wpisane kompozycyjnie w kwadrat. Wyposażenie typograficzne jest skromne, ale eleganckie. Tekst wydrukowano w kolorze czarnym, układzie jednoszpaltowym na papierze ręcznie czerpanym. Na wyklejce i na karcie tytułowej obecne są dopiski wykonane „jedną ręką” i jednym rodzajem atramentu. Są to zapiski proweniencyjne prawdopodobnie pierwszego właściciela księgi – Jana Redewskiego dziekana brodnickiego, który w darze przekazał go „…ojcom z brodnickiego klasztoru…”
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+