Nr. kat.: II/18856
Tytuł: Adress-Buch der Kreisstadt Allenstein in Ostpr. für 1899
Autor: Rudolf Bludau
Datowanie: Allenstein 1898 r.
Wymiary: 23x16 cm
Opis: „Adress-Buch…” to książka adresowa Miasta Olsztyna z 1899 roku. Została wydana w 1898 roku w formie drukowanej i składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera alfabetyczny spis ulic Olsztyna wraz z imionami i nazwiskami osób na nich zamieszkałych, natomiast w drugiej części alfabetyczny spis mieszkańców Olsztyna wraz z adresem zamieszkania. Ciekawostką są zamieszczone reklamy firm działających w tym czasie na terenie miasta.