Nr. kat.: .
Tytuł: Markietanka
Autor: .
Datowanie: 2019
Wymiary: 54 mm
Opis: Markietanki zwane też były m.in. kantynierkami, wiwandierkami, pełniły w armii napoleońskiej funkcje szczególne, prały, gotowały, zaszywały, opatrywały, handlowały, niekiedy świadczyły „damską usługę”. Były to żony podoficerów, młodszych oficerów, lub niewiasty pochodzące z uboższych warstw społecznych, które na wojnie znajdowały źródło dochodów. Początkowo armia rewolucyjna usiłowała zwalczać to zjawisko, lecz od kampanii 1805 roku stały się stałym elementem pola walki i życia obozowego. Sam Napoleon korzystał z usług praczki Katarzyny Hubscher, która później stała się marszałkową Lefebvre, a więc księżną Gdańska. W bitwie pod Austerlitz markietanki towarzyszyły żołnierzom w pierwszej linii rozdając wino, zagrzewając do boju, opatrując rannych. W kampanii 1807 roku madame Cazajus towarzysząca 57. Regimentowi piechoty w walkach w okolicach Dobrego Miasta otrzymała pochwałę marszałka Neya, za to że pod gradem kul dwukrotnie przedostała się na pierwszą linię, gdzie za darmo rozdzieliła pomiędzy żołnierzy dwie baryłki okowity.