Nr. kat.: .
Tytuł: Pruski huzar
Autor: .
Datowanie: 2019
Wymiary: 54 mm
Opis: Huzarzy w pruskiej armii pełnili taką samą rolę jak we francuskiej. Zadaniem lekkiej kawalerii było prowadzenie zwiadu, osłanianie kolumn głównej armii. Huzarzy obowiązkowo nosili wąsy i warkoczyki na skroniach obciążone kulami pistoletowymi. Figura przedstawia żołnierza z 2. pułku (von Rudorffa – w pruskiej armii pułki dodatkowo nosiły miano od nazwiska dowódcy) w nakryciu głowy zwanym mirlitonem – wycofanym po kampanii 1806 roku, zakładanym niekiedy jeszcze na parady. Huzar ma karabinek na antabie przy szerokim pasie.