Nr. kat.: .
Tytuł: Rosyjski oficer
Autor: .
Datowanie: 2019
Wymiary: 54 mm
Opis: Młodszy oficer rosyjskiej piechoty w bikornie, niosący szponton broń drzewcową, która pełniła już tylko funkcję symboliczną. Po 1807 roku szpontony wycofano, a oficerowie też nosili czako. Oficerowie rosyjskiej piechoty nie cieszyli się uznaniem, za zaszczytniejszą uważano służbę w kawalerii.