Nr. kat.: .
Tytuł: Kozak w scenerii zimowej (styczeń – luty 1807 r.)
Autor: .
Datowanie: 2019
Wymiary: 54 mm
Opis: Kozacy byli nieregularną jazdą, rekrutowaną przez Rosję na czas wojny. Kozacy tworzyli sotnie i pułki „ziemskie” – mężczyźni z jednej okolicy służyli w tym samym oddziale. Atakowali w szyku luźnym unikając walki ze zdyscyplinowanymi formacjami. Ich zadaniem było prowadzenie zwiadu, nękanie przeciwnika, stróżowanie na obrzeżach głównych wojsk. Kozacy szybko zyskali zła sławę wśród przeciwników. Z jednej strony doświadczeni kawalerzyści gardzili nimi, wiedząc, że Kozacy zawsze pierzchną przed dobrze zorganizowaną szarżą. Piechurzy nienawidzili długich pik kozackich, którymi mogli ranić i zabijać z długiego dystansu. Kozacy nie mieli mundurów, a znani byli również z tego, że zajmowali się rabunkiem. W kampanii 1807 roku w Prusach kozakami dowodził słynny wówczas ataman Matwiej Płatow. Z jego kozakami starli się polscy żołnierze generała Józefa Zajączka w lasach pomiędzy Jedwabnem a Wielbarkiem zimą i wiosną 1807 roku.