Nr. kat.: III/16538
Tytuł: Zamek w Olsztynie
Autor: Ferdinand von Quast
Datowanie: Berlin 1852 r.
Wymiary: .
Opis: Ferdinand von Quast tablica z dzieła: Denkmale der gotische Baukunst im Ermeland, Berlin 1852 r. Fot. G. Kumorowicz, 2004 r. Ferdynand von Quast (1807–77) był pierwszym profesjonalnym konserwatorem zabytków w Niemczech. W roku 1843 został mianowany przez króla Fryderyka Wilhelma IV konserwatorem zabytków w państwie pruskim i pełnił ten urząd aż do śmierci. Von Quast może być uważany za jedną z najwybitniejszych osobowości młodej jeszcze historii sztuki i ochrony zabytków w XIX w. Chyba żaden inny badacz nie posiadł tak rozległej znajomości historycznych zabytków architektury w Niemczech i krajach sąsiednich. Przez prawie 50 lat Ferdynand von Quast odbywał studyjne podróże po Niemczech, Włoszech, Francji i Anglii. Swoje obserwacje utrwalił na tysiącach stron szkiców i opisów, które przechowywał w prywatnym archiwum w rodowych dobrach Radensleben koło Neuruppin (Brandenburgia). W metodzie pracy i zasadach konserwatorskich Ferdynand von Quast daleko wyprzedzał swoja epokę, już przed połową XIX w. realizował wiele zasad, którymi jeszcze dziś może się kierować współczesna ochrona zabytków. Wystawa zapozna zwiedzającego z życiem i dziełem Ferdynanda von Quasta. Ferdynand von Quast miał szczególne zamiłowanie do średniowiecznych zabytków Warmii, poświęcił temu regionowi pierwszy i – jak się miało okazać – jedyny tom zaplanowanej przez siebie serii wydawniczej „Zabytki architektury w Prusach”, („Denkmale der Baukunst inPreußen”). Pierwszy pruski konserwator zabytków chciał przedstawić interesującej się sztuką publiczności charakterystyczne zabytki architektury każdej prowincji w monarchii, aby uświadomić mieszkańcom wartość i znaczenie zabytków przeszłości ich kraju i wzbudzić do tych zabytków przywiązanie. U podstawy dzieła „Zabytki architektury w Prusach” leżała popularno--naukowa – w najlepszym znaczeniu – koncepcja, której podstawę stanowiły wielkoformatowe litografie, ukazujące warmińskie kościoły, zamki i bramy miejskie nie tylko w romantycznych sielskich widokach, lecz także na technicznych rysunkach pomiarowych.