Nr. kat.: MMA-570/951/69
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych
Autor: nieznany
Datowanie: wczesna epoka żelaza; wczesne średniowiecze
Wymiary: od 1 do 11 cm średnicy
Opis: Fragmenty ceramiki z wczesnej epoki żelaza (większość) wraz z pojedynczymi fragmentami z przełomu okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+