Nr. kat.: MMA-932/1520/72
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych
Autor: nieznany
Datowanie: IV-VI okres epoki brązu
Wymiary: od 2 do 7 cm śred.
Opis: Fragmenty 6-7 naczyń z dawnego osiedla lokalnej grupy kultury łużyckiej. Jeden, charakterystycznie siwo - czarny, fragment naczynia późnośredniowiecznego. Zabytki odkryte podczas badań powierzchniowych Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 1969 roku w okolicach dzisiejszej ulicy Grabowskiego.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+