Nr. kat.: MMA-1001/475-476/76
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych
Autor: nieznany
Datowanie: średniowiecze i okres nowożytny
Wymiary: od 2,5 do 5 cm
Opis: Fragmenty ceramiki średniowiecznej i nowożytnej odkryte podczas badań powierzchniowych w okolicy dzisiejszego Szpitala Miejskiego w maju 1975 roku.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+