Nr. kat.: MMA-1066/57/82
Tytuł: fragmenty ceramiki, polepy i żużli
Autor: nieznany
Datowanie: od średniwowiecza po okres nowożytny
Wymiary: od 0,3 do 6 cm
Opis: Ślady osadnictwa od wczesnego średniowiecza (ok. XII w.) po okres nowożytny (XVI-XVII w.?). Nieliczne fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej z charakterystyczną gruboziarnistą domieszką schudzającą glinę. Zabytki odkryte podczas badań powierzchniowych na terenie dawnej wsi Jaroty w 1981 roku.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+