Nr. kat.: MMA-1067/58/82
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych
Autor: nieznany
Datowanie: od średniwowiecza po okres nowożytny
Wymiary: od 1 do 6 cm średn.
Opis: Fragmenty naczyń datowane od wczesnego średniowiecza (niewielkie fragmenty z charakterystyczną gruboziarnista domieszką schudzającą) przez późne średniowiecze (szaro- czarne, gładkie fragmenty ceramiki wypalanej redukcyjnie) aż po okres nowożytny. Zabytki odkryte podczas badań powierzchniowych na dawnym polu uprawnym Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie w 1981 roku.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+