Nr. kat.: MMA-2080/3/06
Tytuł: nożyk żelazny
Autor: nieznany
Datowanie: wczesne średniowiecze
Wymiary: 1,5 x 11 cm
Opis: Niewielki, wczesnośredniowieczny nożyk żelazny odkryty podczas badań w 2006 roku.