Nr. kat.: ADA-XIV/86 Olsztyn - Reykajny
Tytuł: Archiwalia
Autor: M. J. Hoffmann, W. Odojowa, J. Antoniewicz (?)
Datowanie: po 1945
Wymiary: rozmaite
Opis: Powojenne informacje na temat wczesnożelaznego kurhanu w Redykajnach, wraz z rysunkami i zdjęciami zabytków oraz oryginalnymi metryczkami Heimatmuseum Allenstein i Prussia Museum w Królewcu. Część archiwum naukowego Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+