Nr. kat.: .
Tytuł: Plebiscyt roku dwudziestego – części 01-07
Autor: Radio Olsztyn
Datowanie: .
Wymiary: .
Opis: Plebiscyt roku dwudziestego – części 01-07 Autor: Mirosław Sochacki; Cykl audycji dokumentalnych, poświęconych plebiscytowi na Warmii, Mazurach i Powiślu. Opowiada prof. Stanisław Achremczyk. W audycji wykorzystano nagrania archiwalne ze zbiorów Radia Olsztyn. Audycje udostępnione w ramach projektu organizacji wystawy czasowej "Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach?". Środki na wystawę pozyskano na podstawie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, którymi zarządza Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, program WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2019. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Dofinansowano ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego
Media:
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+